Vakuová izolace
VakuPRO®

Kde použití běžného izolantu naráží na technické limity a tím i na nemožnost stavebního provedení, využijete s velkou výhodou VakuPRO®. Nejúčinnější tepelnou izolaci na trhu.

VakuPRO® je vakuová izolace s unikátními vlastnostmi. Díky hodnotě součinitele tepelné vodivosti λ = 0,007 W/(m·K) je 5x efektivnější než běžné tepelněizolační materiály. Tuto výhodu oceníte v situacích, kdy je možné zateplení provést pouze s tenkou vrstvou izolace, ale přitom chcete dosáhnout dostatečné tepelněizolační funkce.

0,007 W/(m·K)

Součinitel tepelné vodivosti

5x

efektivnější

Potřebujete detailnější informace?

Technický list VakuPRO®

Porovnání tloušťky VakuPRO® s další izolací
při stejném tepelněizolačním efektu

VakuPRO® užijete
v těchto situacích

Terasa nad vytápěným prostorem

Na terasu bez schodu.

Detail řešení

Terasa nad obytným vytápěným prostorem

Stavební situace

Terasa je situovaná nad obytnou místností, která je v zimě vytápěná. Aby místnost od stropu neprochládala, je třeba místnost tepelně izolovat. V praxi se zateplení řeší položením izolace do souvrství podlahy terasy.

Chceme dosáhnout

Vytvořit bezbariérový přístup na terasu a současně zajistit dostatečnou tepelněizolační funkci aplikovaného zateplení.

Popis

Při zateplování terasy chceme dosáhnout stejných tepelněizolačních parametrů, jako při zateplování střechy. To znamená, že běžnou tepelnou izolaci musíme aplikovat v dostatečně silné vrstvě. Použití klasické izolace vede k vytvoření schodu mezi interiérem a terasou (podlaha exteriéru je výše než podlaha interiéru). Toto historicky používané řešení je nepraktické pro užívání a ani neodpovídá moderním trendům.

Řešení PROPASIV®

Pro zajištění stejného tepelněizolačního efektu lze použít 5x tenčí vrstvu VakuPRO®, než umožní běžné izolace. Například 30 mm VakuPRO® nahradí 150 mm běžné izolace. Tím získáme finální podlahu terasy ve stejné výškové úrovni, jako je podlaha vedlejší vnitřní místnosti.

V této stavební situaci se využívá izolace VakuPRO® TER . Panely jsou chráněny proti poškození pryžovou vrstvou na spodní straně a 15 mm silnou PUR deskou na horní straně.
Alternativně lze využít VakuPRO® RB2 s oboustranně nakašírovanou vrstvou pryžových pásů tloušťky 3 mm. Řešení neopomíjí ani použití podkladního Tepelněizolačního profilu PROPASIV® v místě vstupu na terasu.

Nepřehlédněte:

Podrobný popis řešení na našem blogu

Chcete se poradit?
Kontaktujte našeho technika

Chcete rychlou radu, jestli lze VakuPRO® použít ve vaší situaci? Máte technický dotaz? Napište nám e-mail nebo zavolejte.

Jiří Heger
Napište nám
Zavolejte nám
M

Box venkovní žaluzie

Zaizolováno i za žaluziovým boxem.

Detail řešení

Box venkovní žaluzie
Box venkovní žaluzie bez VakuPROBox venkovní žaluzie s VakuPRO

Stavební situace

Box venkovní žaluzie je zapuštěný do vrstvy obvodové tepelné izolace a za samotným boxem proto dochází ke ztenčení izolační vrstvy. Pro dostatečnou tepelněizolační funkci je třeba za box použít vysoce efektivní tenkou tepelnou izolaci.

Chceme dosáhnout

Přerušení tepelného mostu za boxem žaluzie a zachování celistvosti tepelné obálky domu.

Popis

K vytvoření tepelné obálky domu se používají různé tloušťky izolace. Při tloušťce izolace menší než 200 mm je pro tepelnou izolaci za zapuštěným žaluziovým boxem omezený prostor. V této omezené tloušťce nemá běžná izolace dostatečný tepelněizolační efekt. Dochází k narušení celistvé tepelné obálky domu, vzniku tepelného mostu a zhoršení celkové energetické bilance domu. Důsledkem je prochládání zdiva, provlhání a vznik vlhkostních map.

Řešení PROPASIV®

Pro zajištění dostatečného tepelněizolačního efektu v prostoru s omezenou hloubkou používáme moderní tepelnou izolaci VakuPRO®. Díky vysoké hodnotě součinitele tepelné vodivosti λ = 0,007 W/(m·K) má dostatečný tepelný odpor i v tloušťce několika centimetrů. Komplexního řešení tepelných mostů v okolí žaluziových boxů dosáhneme při současném použití VakuPRO® a Tepelněizolačních bloků PROPASIV®, určených ke kotvení boxu.

Nepřehlédněte:

Chcete se poradit?
Kontaktujte našeho technika

Chcete rychlou radu, jestli lze VakuPRO® použít ve vaší situaci? Máte technický dotaz? Napište nám e-mail nebo zavolejte.

Jiří Heger
Napište nám
Zavolejte nám
M

Balkonová deska

Ať podlaha u balkonu neprochládá.

Detail řešení

Balkonová deska
Balkonová deska bez VakuPROBalkonová deska s VakuPRO

Stavební situace

Balkonová deska zasahuje hluboko do podlahy v interiéru. Tato průběžná konstrukce způsobuje rozsáhlý tepelný most a sálání chladu od podlahy. Jediným řešením je tepelná izolace balkonové desky – tedy vnější části konstrukce.

Chceme dosáhnout

Kompletní zaizolování balkonové desky významně zmírní ochlazování konstrukce balkonu a chlad se tak nedostane do interiéru. Zlepší se teplotní stabilita místnosti a zmizí pocit chladu od podlahy. Sníží se náklady na vytápění.

Popis

Izolace balkonové desky znamená její kompletní obalení tepelnou izolací. V případě použití běžného typu tepelné izolace by se jednalo o silnou vrstvu, aplikovanou z vrchu i ze spodu balkonu. Toto řešení by vedlo k nevzhledné robustní konstrukci značně omezující jak světlou výšku okna ve spodním patře, tak bezproblémový vstup na balkon. Proto je žádoucí využít tenkou tepelnou izolaci VakuPRO®, která zajistí stejný tepelněizolační efekt při 5x menší tloušťce. Používá se na vrchní stranu balkonové desky, kdy například 30 mm VakuPRO® nahradí 150 mm běžné izolace. Na spodní stranu balkonové desky je pak výhodné použít tenkou tepelnou izolaci PROPASIV® Aerogel.

Řešení PROPASIV®

S pomocí tenké tepelné izolace VakuPRO® zateplíte balkonovou desku snadno a rychle. Izolaci lze jednoduše aplikovat na zem balkonu, aniž by se významně navýšila výška podlahy. Na spodní stranu balkonu se hodí tenká izolace PROPASIV® Aerogel, která neomezí světlou výšku balkonu ve spodním patře. Estetické vnímání celé budovy nebude narušeno. Práce s VakuPRO® a PROPASIV® Aerogel je navíc rychlá a poměrně snadná bez vytváření zbytečného nepořádku.

Nepřehlédněte:

Chcete se poradit?
Kontaktujte našeho technika

Chcete rychlou radu, jestli lze VakuPRO® použít ve vaší situaci? Máte technický dotaz? Napište nám e-mail nebo zavolejte.

Jiří Heger
Napište nám
Zavolejte nám
M

Stěna v interiéru

Pro stěny, které nelze zateplit zvenku.

Detail řešení

Stěna v interiéru
Stěna v interiéru bez VakuPROStěna v interiéru s VakuPRO

Stavební situace

Jeden (případně více pokojů) vyžaduje zateplení obvodové stěny. Tepelnou izolaci však není možné aplikovat na vnější stranu zdi. Například, když zeď hraničí s cizím pozemkem nebo cizím nevytápěným prostorem (půdou, garáží, …) nebo se jedná o zeď krajního bytu v bytovém domě.

Chceme dosáhnout

Zateplení stěny povede k úspoře na vytápění. Stěna nebude prochládat a celkově se zlepší klima v místnosti. Eliminujeme provlhání zdiva a riziko vzniku plísní.

Popis

Pro interiérové zateplení je vhodné použít tenkou tepelnou izolaci s nízkým součinitelem tepelné vodivosti λ, která zajistí stejný tepelněizolační efekt jako silná vrstva běžné izolace. Díky tenké vrstvě, kterou na stěnu přidáme, zůstane podlahová plocha pokoje v téměř původním rozměru.

Řešení PROPASIV®

V prvním kroku je nutné odborné posouzení stavebního záměru. Je-li situace vhodná, doporučujeme využít tenkou tepelnou izolaci VakuPRO®. Jedná se o vysoce efektivní izolaci s řadou výhod. Samotná realizace je po zodpovědné přípravě poměrně snadná a rychlá. Na základě odborného posouzení vznikne kladečský plán, podle něhož budou vyrobeny panely VakuPRO® dle konkrétní potřeby. Díky tomu odpadá řezání izolace na místě a místnost není zatížena zbytečným nepořádkem. Pokoj lze bezprostředně po realizaci opět využívat.

Chcete se poradit?
Kontaktujte našeho technika

Chcete rychlou radu, jestli lze VakuPRO® použít ve vaší situaci? Máte technický dotaz? Napište nám e-mail nebo zavolejte.

Jiří Heger
Napište nám
Zavolejte nám
M

Podlaha v interiéru

Podlaha konečně nebude studená.

Detail řešení

Podlaha v interiéru
Podlaha v interiéru bez VakuPROPodlaha v interiéru s VakuPRO

Stavební situace

Zateplení podlah často brání různá technická omezení. Jsou to například podlahy položené přímo na terénu, podlahy nad nevytápěnými prostory, které nelze zateplit z vnějšku nebo podlahy, jejichž výšku nelze výrazně zvednout.

Chceme dosáhnout

Podlahy jsou častým zdrojem pocitového chladu i reálných tepelných mostů. Zateplením chceme dosáhnout většího komfortu pro obyvatele a zabránit zbytečným únikům tepla.

Popis

Pro dostatečný tepelněizolační efekt by k zateplení podlahy musela být použita silná vrstva běžné izolace. V případech, kdy není možné na podlahu silnou vrstvu aplikovat z praktických nebo technických důvodů, je řešením vysoce efektivní tenká tepelná izolace VakuPRO®. K dosažení stejné tepelněizolační funkce je totiž dostačující 5x tenčí vrstva VakuPRO® než běžné izolace. Například 30 mm VakuPRO® nahradí 150 mm běžné izolace.

Řešení PROPASIV®

VakuPRO® je vhodná k zateplení podlah bez tepelné izolace nebo podlah s nedostatečnou vrstvou tepelné izolace. Vedle nadstandardních tepelněizolačních parametrů nabízí i další výhody. Po důkladném posouzení situace a precizní přípravě je samotná realizace rychlá a čistá. VakuPRO® dodáme v panelech na míru a veškeré procesy probíhají suchou cestou. V případě podlah položených přímo na terénu odpadají náročné bourací práce.

Nepřehlédněte:

Podrobný popis řešení na našem blogu

Chcete se poradit?
Kontaktujte našeho technika

Chcete rychlou radu, jestli lze VakuPRO® použít ve vaší situaci? Máte technický dotaz? Napište nám e-mail nebo zavolejte.

Jiří Heger
Napište nám
Zavolejte nám
M

Stěny lodžie

Zachovejte si co největší lodžii.

Detail řešení

Stěny lodžie
Boční stěna lodžie bez VakuPROBoční stěna lodžie s VakuPRO

Stavební situace

Lodžie je v podstatě venkovní prostor zanořený do interiéru. Kvalitní otvorové výplně zajistí tepelnou izolaci z průčelí, ale stejnou pozornost je třeba věnovat i bočním stěnám lodžie, které mohou být zdrojem tepelných mostů. Jedná se o častý případ rekonstrukcí bytových domů.

Chceme dosáhnout

Přerušení tepelného mostu, který představuje boční stěna lodžie, jako součást komplexního zateplení lodžie spolu s kvalitními otvorovými výplněmi a izolací podlahy lodžie. Zajištění tepelného komfortu uvnitř místnosti a snížení nákladů na vytápění.

Popis

Zateplení stěny lodžie musí dosáhnout stejných tepelněizolačních parametrů jako zateplení obvodové stěny. Běžná tepelná izolace výrazně zmenší využitelnou plochu lodžie. O to více, když se jedná o stěny dvě. V tomto případě je vhodné použít vysoce efektivní tenkou tepelnou izolaci, která dosahuje stejného tepelněizolačního efektu již v 5x tenčí vrstvě než běžná izolace. Například 30 mm VakuPRO® nahradí 150 mm běžné izolace.

Řešení PROPASIV®

Vysoce efektivní izolace VakuPRO® (λ = 0,007 W/(m·K)) se skvěle hodí do prostor, kde chceme zachovat co největší užitnou plochu. Proto je vhodná například k zateplení lodžií. Při jejím použití získáte větší využitelnou plochu lodžie než při zateplování běžnou izolací. Dostatečnou tloušťku běžné izolace často nelze použít, protože by zasahovala do rámů oken v navazující stěně. Navíc po odborném posouzení situace a precizní přípravě je samotná realizace rychlá a čistá bez řezání izolace na místě a zbytečného nepořádku.

Nepřehlédněte:

Chcete se poradit?
Kontaktujte našeho technika

Chcete rychlou radu, jestli lze VakuPRO® použít ve vaší situaci? Máte technický dotaz? Napište nám e-mail nebo zavolejte.

Jiří Heger
Napište nám
Zavolejte nám
M

Průjezd jako garáž

Aby byl průjezd i nadále garáží.

Detail řešení

Průjezd jako garáž
Průjezd jako garáž bez VakuPROPrůjezd jako garáž s VakuPRO

Stavební situace

Garáž nebo průjezd z ulice do dvora se nachází vedle obytné – vytápěné místnosti. Prostor je úzký, pro bezproblémový průjezd nebo používání auta je nutné vyšetřit co nejvíce prostoru. Častý případ při rekonstrukcích starých řadových domů.

Chceme dosáhnout

Obytnou místnost vedle nevytápěné garáže nebo průjezdu je nutné zateplit tak, aby nedocházelo k jejímu prochládání a zbytečné ztrátě tepla.

Popis

V interiéru je zateplení, zejména v oblasti rohů, problematické a navíc by došlo ke zmenšení podlahové plochy místnosti. Proto se standardně realizuje na vnější straně zdi – tedy směrem do průjezdu. Historicky se k tomuto účelu používá běžná tepelná izolace. Díky tomu dochází ke zúžení šířky původně průjezdného prostoru. Často pak auto už průjezdem neprojede anebo není možné ho parkovat – neotevřete dveře auta. Vhodné řešení nabízí moderní tenká izolace VakuPRO®.

Řešení PROPASIV®

Pro efektivní tepelnou izolaci obytné místnosti stačí panely VakuPRO® 5x tenčí vrstvě než běžná izolace. Například 30 mm VakuPRO® nahradí 150 mm běžné izolace. Panely se aplikují na vnější stranu zdi obytné místnosti. Díky tenké tloušťce VakuPRO® si zajistíte dostatečnou šířku průjezdu i v této stavební situaci. VakuPRO® vám umožní požadovaný průjezd auta z ulice do dvora a komfortní užívání garáže .

Nepřehlédněte:

Podrobný popis řešení na našem blogu

Chcete se poradit?
Kontaktujte našeho technika

Chcete rychlou radu, jestli lze VakuPRO® použít ve vaší situaci? Máte technický dotaz? Napište nám e-mail nebo zavolejte.

Jiří Heger
Napište nám
Zavolejte nám
M

Střecha

Zateplení nejen pro historické objekty.

Detail řešení

Střecha
Nadkrokevní izolace bez VakuPRONadkrokevní izolace s VakuPRO

Stavební situace

V historických budovách často chceme začít obývat doposud nevyužité podkrovní prostory. Zajištění dostatečného tepelného komfortu vyžaduje zateplení střechy, běžná tepelná izolace však mnohdy nelze z různých důvodů použít.

Chceme dosáhnout

Zateplení střechy v parametrech pro vytápěné obytné místnosti a zároveň zachování původní architektonické koncepce krovu a historických prvků střechy.

Popis

Ačkoliv se pro zateplení střechy běžně používají klasické tepelné izolace, mohou u historických objektů vzniknout situace, kdy nelze použít silnou izolační vrstvu. Například požadavek zachování viditelnosti konstrukce krovů a z toho plynoucí koncept zateplení nad krokvemi v případě Velkopřevorského paláce v Praze. Vzhledem k tomu, že nebyl povolen nárůst výšky střechy, přišlo do úvahy jediné řešení – tenká izolace VakuPRO®.

Řešení PROPASIV®

VakuPRO® je vysoce efektivní izolace vhodná i pro náročné projekty. Se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,007 W/(m·K) dokáže zajistit dostatečný tepelný komfort i ve velmi tenké tloušťce. Složité projekty, jako je zateplení šikmých střech historických objektů vyžaduje odborné posouzení, spolupráci několika specialistů a důslednou optimalizaci. Díky precizní přípravě však získáte kvalitní a funkční řešení.

Nepřehlédněte:

Podrobný popis řešení na našem blogu

Chcete se poradit?
Kontaktujte našeho technika

Chcete rychlou radu, jestli lze VakuPRO® použít ve vaší situaci? Máte technický dotaz? Napište nám e-mail nebo zavolejte.

Jiří Heger
Napište nám
Zavolejte nám
M

a mnoha dalších…

Jak vypadá konkrétní řešení
ukázky

Jak postupovat
pro získání VakuPRO®?

01

Vyplňte formulář nebo pošlete e-mail se všemi potřebnými údaji, abychom věděli, co od nás potřebujete.

02

Zašleme vám návrh řešení a cenovou kalkulaci. Po odsouhlasení návrhu je třeba zaplatit zálohu.

03

Panely VakuPRO® dovezeme přímo na vaši stavbu během 4 – 6 týdnů od zaplacení zálohy.

Nezávazná poptávka
napište nám

3 + 4 =

Pro nabídku VakuPRO® za box žaluzií zašlete výpis oken a dveří, kde budou žaluzie, výšku kastlíku, případně stavební detaily na e-mail propasiv@propasiv.cz

Pro nabídku VakuPRO® ve skladbě podlahy/střechy zašlete půdorys plochy pro vytvoření kladečského plánu a plánovanou skladbu souvrství podlahy/střechy. Případně další části projektové dokumentace (svislé řezy, stavební detaily).

Informujeme, že vaše osobní údaje zpracováváme dle zásad na ochranu osobních údajů.

Jak na stavbě
realizace probíhá?

FAQ – často kladené otázky

Ja možné vakuovou izolaci řezat?

Ne, VakuPRO® dodáváme v panelech na míru dle potřeby stavby a není možné ji řezat ani mechanicky kotvit skrz panely.

Jak dlouho vydrží vakuum ve VakuPRO®?
Izolace VakuPRO® má minimální životnost 50 let. Při hodnocení izolačních vlastností se bere v úvahu hodnota součinitele tepelné vodivosti po 50 letech. Pokud je materiál správně zabudován, riziko poškození je téměř nulové, ale je nutné dodržovat pravidla práce s materiálem.

Většinou dodáváme izolaci VakuPRO® s ochrannými vrstvami z výroby, aby se minimalizovalo riziko poškození. Pokud dojde k poškození panelu izolace, stále izoluje asi dvojnásobně lépe než polystyren, ale vždy se snažíme zabudovat tak, aby nedošlo k poškození. Při práci je také možné snadno provést vizuální kontrolu a zjistit, zda je panel v pořádku nebo zda je třeba jej nahradit.

Jak zjistím cenu za VakuPRO®?
Cenu VakuPRO® počítáme na míru přímo konkrétní zakázce. Nejprve je třeba dodat podklady (rozměry prostoru k izolaci, výkres s požadovaným umístěním , apod.), na základě nichž navrhneme řešení a cenu spočítáme. Ceník VakuPRO® zájemcům neposíláme, neboť neodborným posouzením situace může dojít k chybné interpretaci a nesprávnému odhadu ceny.
Můžu si objednat jednotlivou desku VakuPRO®?
Ano, kontaktujte nás stejně, jako kdybyste poptával(a) kompletní zakázku.
Je VakuPRO® vhodná do podlahy?
Ano, VakuPRO® se hodí pro tepelnou izolaci běžně zatěžovaných podlah.
Můžu VakuPRO® použít do podlahy s podlahovým vytápěním (elektro/voda)?
Ano.
Je možný osobní odběr?
Ne, materiál zasíláme na místo realizace dopravní službou.
Máte výrobky skladem?
Ne, vyrábí se na míru po objednání konkrétní zakázky.
Jak rychle VakuPRO® dodáte?
Během 4-6 týdnů od odsouhlasení projektu a zaplacení zálohy ve výši 100%.
Kde v e-shopu zadám požadovaný rozměr VakuPRO®?
Přímo v e-shopu požadovaný rozměr nezadáte. Podklady k realizaci je nutné zaslat emailem nebo využít formulář, který je v e-shopu pro poptávku připravený a otevře se po kliknutí na tlačítko POPTAT.
Dodáváte i na Slovensko?
Ano, kontaktujte našeho slovenského kolegu telefonicky +420 608 704 302 nebo emailem: propasiv@propasiv.sk.
Provádíte i montáže?
Ano, můžete si u nás objednat službu Šéfmontáž.
Může někdo z PROPASIV® přijet k nám na stavbu?
Standardně ne, osobní návštěva není nutná, pokud obdržíme veškeré podklady. Osobní návštěva v případě vašeho zájmu je zpoplatněna.
Kdy je vhodné se na vás obrátit?

Nejlépe hned na začátku při tvorbě projektu. Doporučené řešení pak může být do projektu přímo zaneseno a nemusíte se obávat, že dojde na stavbě k nějaké chybě.

Děláte konzultace k projektům domů?
Ano.

3 důvody
proč si vybrat PROPASIV

Osobní přístup

Jsme s vámi v osobním spojení. Na vaše e-mailové dotazy odpovídají sami naši odborníci. Kdykoliv se s námi můžete poradit po telefonu. Nečekáte dlouhé minuty, až se vám někdo ozve, dovoláte se přímo technickému poradci. Realizujeme i malé zakázky.

Férové jednání

Pečlivě se věnujeme každé zakázce. Snažíme se najít nejvhodnější řešení vaší situace. Když to nejde, netajíme to. Za svou prací si stojíme, ale pokud nastane nějaký problém nebo překážka, vyřešíme je. Zakázku předem naceníme a rozpočet dodržujeme.

Koordinace zakázky

Pracujeme efektivně, řešení dodáváme rychle. V případě potřeby konzultujeme s dalšími odborníky. Na stavbě nemusíte být prostředníkem mezi námi a vaším stavbyvedoucím, stačí když nám zavoláte a předáte mu telefon. O komunikaci se postaráme.

řešení VakuPRO® v Médiích

Zajímavé realizace
najdete na našem BLOGU

Technická řešení tepelných mostů

technické Informace

Zateplení terasy nad vytápěným prostorem - bez zalomení desky
Rekonstrukce podlahy nad nevytápěným prostorem
Izolace podlahy na terénu
Izolace podlahy na terénu - suchá výstavba
Izolace balkonu - subtilní konstrukce
Izolace stropu suterénu
Izolace stěny a podlahy ze strany interiéru
Izolace ostění a nadpraží okna - Izolace Aerogel
Izolace ostění a nadpraží okna - Izolace vakuová
Interiérová tepelná izolace
Nadkrokevní izolace při nedostatku prostoru
Izolace stěny za otopným tělesem
Fasádní panely
Kotvení venkovních žaluzií při nedostatku prostoru za kastlíkem
Vstup na terasu nad vytápěným prostorem - Zdvižně posuvné dveře

Zavolejte nám:

Napište nám:

www.propasiv.cz