Naše realizace

Oprava historického krovu Velkopřevorského paláce (zkráceno)

Autor: Propasiv
Doba čtení:10 min

Své rekonstrukce se dočkala i další historická budova v centru Prahy. Obnovené krásy Velkopřevorského paláce si mohou nyní užít také návštěvníci nově vzniklého multifunkčního prostoru v podkroví. V památkově chráněném objektu velké historické hodnoty, umožnilo jeho realizaci použití speciální tepelné izolace VakuPRO.

Přečíst nezkrácenou verzi článku

Velkopřevorský palác je součástí rozsáhlého areálu Suverénního řádu maltézských rytířů (johanitů) na Malé Straně a v současné době slouží jako sídlo nejvyššího českého představitele Řádu. Původ budovy se datuje již do druhé poloviny 12. století, její současná podoba je však barokní z let 1728–31. Z tohoto období byly i původní dřevěné krovy, které na mnoha místech vykazovaly značnou degradaci a někde zcela chyběly. Náročná, ale citlivá rekonstrukce umožnila vytvoření stylového multifunkčního prostoru v podkroví paláce.

M

Přihlaste se
na online konzultaci

Ukážeme a popíšeme použití VakuPRO® na konkretních příkladech z praxe. Nečekejte suchou teorii. Uvidíte, jak se s VakuPRO® pracuje a jak řešíme individuální požadavky našich zákazníků.

KDY: každé úterý

DÉLKA: 20 minut + prostor na dotazy

Konzultace
je zcela
zdarma

Velkopřevorský palác v Praze na Malé Straně spadá pod ochranu UNESCO (pohled na budovu konventu se střešními vikýři).

Nové moderní prostory v chráněném objektu lze realizovat s pomocí vhodných technologií

Návrh zateplení budoucích podkrovních prostor byl podřízen hned několika požadavkům. Zajištění energetické bilance stavby dle současných standardů a zároveň záměr zachování viditelnosti konstrukce krovu a jeho prvků v interiéru vyústilo v koncept zateplení nad krokvemi. Úřad památkové péče však nesouhlasil s nárůstem výšky střechy, resp. zvednutím hřebenu při použití klasických tepelných izolací, a proto byl intenzivně hledán realizovatelný způsob, jak podkroví efektivně zateplit při zachování původní výšky krovu. Vhodné řešení dokázala najít společnost PROPASIV.

Náročné požadavky na rekonstrukci historické budovy vyústily v koncept zateplení střechy nad krokvemi.

Zateplení střechy nad krokvemi s využitím unikátní tepelné izolace VakuPRO bylo jedinečným návrhem, který byl akceptován i Ústavem památkové péče a celou realizaci tak umožnil. Náročný projekt si vyžádal řadu optimalizací a nespočet konzultací všech zainteresovaných stran, dokud nebylo nalezeno finální maximálně efektivní řešení.

 

Technické řešení zateplení historického krovu s pomocí VakuPRO

Tepelná izolace VakuPRO je vysoce efektivní tenká vakuová izolace (součinitel tepelné vodivosti λ = 0,007 W/(m·K)), dodávaná v samostatných panelech vyrobených na míru podle kladečského plánu. Stejný izolační účinek jako běžná izolace poskytuje v 5x tenčí vrstvě.

Tato jedinečná vlastnost VakuPRO umožnila, oproti zateplení klasickou izolací, podstatně redukovat nárůst tloušťky souvrství střechy. Specifika použití VakuPRO určila technologii pokládky mezi nosné prvky střechy.

Celková sestava střešního pláště od pohledových prken až po pojistnou hydroizolaci pod krytinou tvoří kompaktní celek. Nežádoucí vliv dřevěných nosných prvků v rovině izolace byl eliminován lokálním překrytím další vrstvou VakuPRO – užšími a podélnými formáty panelů izolace. Tak vznikla homogenní a vysoce efektivní vrstva vakuové izolace. Ta byla dále překryta minerální vlnou z důvodu protipožární ochrany směrem k exteriéru a mechanické a tepelné ochrany panelů VakuPRO proti přehřáté střešní krytině.

Specifika použití izolace VakuPRO určila technologii pokládky mezi nosné prvky střechy (panely VakuPRO vyskládané na protipožární sádrokarton).

Nezbytná protipožární ochrana interiéru je zajištěna dvojnásobnou vrstvou protipožárního sádrokartonu.

Skladba střešního pláště s deskami VakuPRO:

Součinitel prostupu tepla U = 0,126 W/m2·K

Skladba střešního pláště jako video zde.

Sestava střešního pláště tvoří kompaktní tepelněizolační a ochranný celek (vizualizace průřezu skladbou střechy).
 • krokve – nosné prvky krovu (1)
 • pohledové fošny 30 mm (2)
 • parozábrana (3)
 • vyrovnávací vrstva a protipožární
 • vrstva – desky Knauf Red 2 x 12,5 mm (4)
 • podélné laťování pro podpůrnou konstrukci střešní krytiny (5)
 • desky vakuové izolace VakuPRO v tl. 30 mm, lambda 0,007 W/m·K (6)
 • svislé laťování podpůrné konstrukce střešní krytiny (7)
 • překrytí podélného laťování podpůrné konstrukce deskami VakuPRO (8)
 • vrstva z minerální vlny v tl. 90 mm, lambda 0,030 W/m·K (9,10)
 • pojistná hydroizolace (11)
 • větraná mezera (12)
 • laťování pro střešní krytinu (13)
 • střešní keramická krytina (14)

Komorní atmosféra nového podkroví láká k využití

Využití moderní technologie VakuPRO umožnilo vznik reprezentativního prostoru s autentickými interiérovými trámovými prvky, flankujícími vikýři i světlíkem s původním zřejmě meziválečným zasklením. Nezaměnitelnou intimní atmosféru dotváří také hra světla a stínů. Nové podkroví najde bohaté využití pro soukromé i veřejné akce komornějšího charakteru.

Řešíte rekonstukci historické budovy?

Zavolejte nebo nám napište, připravíme návrh vhodný pro Váš projekt.

Moderní interiér nově vzniklého podkroví nyní využívá komorního efektu přiznaných trámů (vizualizace).

Řešení PROPASIV®,
které zde bylo použito:

VakuPRO® je vakuová izolace s unikátními vlastnostmi (λ=0,007 W/(m·K)), které ji činí nejúčinnější tepelnou izolací na trhu. Stačí 5x tenčí tloušťka než při použití běžné izolace.

 

Mohlo by Vás zajímat

Nenašli jste,
co jste hledali? Napište nám!

7 + 5 =

www.propasiv.cz