Technická informace

Použití rozšiřovacích profilů PROPASIV® nad terasovými dveřmi

Autor: Propasiv
Doba čtení:5 min

Seznamte se s inovativními technickými řešeními tepelných mostů pomocí našich produktů. Věříme, že budou přínosné i pro vaše projekty. Jejich přehled najdete v Technické dokumentaci PROPASIV®.

 

Stavební situace: Přerušení tepelných mostů nad terasovými dveřmi v Domě na Římském náměstí.

Přerušení tepelného mostu pod vstupními nebo terasovými dveřmi by v současné době již mělo být u každé stavby samozřejmostí. Nezřídka se však setkáváme i s potřebou přerušení tepelného mostu nad otvorovou výplní. K tomu je určený PROPASIV® Profil rozšiřovací horní. V jakých situacích je vhodné ho použít?

stavba domu, HS portál, okno, balkon, profily dolní, profily rozšiřovací

Tepelněizolační profily PROPASIV® (na obrázku modré barvy) se využívají pod i nad otvorové výplně. Důvodů je více.

Proč využít PROPASIV® Profil horní rozšiřovací

Nejčastějším důvodem pro použití rozšiřovacích profilů je záměr využívat k zastínění skleněných ploch venkovní žaluzie (podobně rolety, markýzy atd.). V případě Domu na Římském náměstí architekt navrhl instalaci žaluziových boxů v jedné rovině s fasádou, což si vyžádalo vytvoření prostoru nad oknem, odpovídajícího výšce žaluziového boxu (280 mm). V tomto místě byly následně kastly kotveny.

žaluziový box, venkovní žaluzi, okno, balkonové dveře

V Domě na Římském náměstí lícují přední strany žaluziových boxů s fasádou.

V Domě na Římském náměstí byly nad okny a dveřmi použity PROPASIV® Profily horní rozšiřovací tl. 60 mm a nad HS portály tl. 100 mm. PROPASIV® Profily zde plní funkci

 

  • architektonickou – instalace venkovních žaluzií slícovaných s fasádou,
  • konstrukční – upevnění otvorové výplně,
  • tepelněizolační – tepelná izolace za boxy žaluzií.

Navržené řešení bylo možné realizovat díky jedinečným vlastnostem profilů PROPASIV®:

  • vysoká pevnost materiálu,
  • o více než 50% větší tepelněizolační funkce než u plastových nebo hliníkových profilů,
  • součinitel prostupu tepla U = 0,65 W/(m²·K) pro PROPASIV® Profil nad dveře tl. 60 mm,
  • lze do nich šroubovat, což umožňuje rychlé, a přitom bezpečné a pevné kotvení boxů.

Profily PROPASIV® :

 

  • splňují hodnotu lineárního činitele prostupu tepla pro pasivní domy,
  • vyrábějí se na míru s potřebným drážkováním podle typu rámu a požadované výšky profilu.
balkonové dveře, stavba, překlad nad okny, rozšiřovací profil

Horní rozšiřovací profil PROPASIV® (modrý) plní v této realizaci hned několik funkcí.

Montáž a tepelná izolace žaluziových boxů

Rozšiřovací profily jsou upevněny společně s otvorovými výplněmi k nosným konstrukcím (železobetonová konstrukce domu) úhelníky. Vzduchotěsnost detailů je řešena pomocí interiérových okenních pásek a fólií. Z exteriéru byla dále aplikována EPS izolace tl. 20 mm pro zvýšení tepelného odporu a přeizolování okenního rámu. Z interiéru pak sádrokartonový obklad na roštu.

technický výkres horní rozšiřovací profil nad otvorové výplně

Toto technické řešení může být vhodné i do vašeho projektu. Poraďte se s námi.

Pro instalaci venkovních žaluzií je třeba na zdivo připevnit 13,5 cm hluboký žaluziový box. Šířka běžné fasádní tepelné izolace je 16 cm. Po zapuštění boxu tak, aby jeho přední strana lícovala s fasádou, zbydou mezi boxem a zdí, resp. rozšiřovacím profilem, necelé 3 cm prostoru. V Domě na Římském náměstí byl tento prostor vyplněn běžnou fasádní tepelnou izolací.

V tloušťce 3 cm však tato izolace neposkytuje dostatečnou tepelněizolační funkci a došlo by ke vzniku tepelných mostů. Proto je zde s výhodou využita vysoce efektivní tepelněizolační funkce profilů PROPASIV®, které tak přispívají i k přerušení tepelných mostů a celkovému tepelnému komfortu v místnosti.

Detail tohoto a dalších technických řešení naleznete v online knihovně Technické informace PROPASIV®.

Příklady dalších stavebních situací pro PROPASIV® Profil horní rozšiřovací

Potřeba vytvoření interiérového podhledu. Díky použití Rozšiřovacího horního profilu PROPASIV® je možné vytvořit snížený interiérový podhled pro vedení instalací (např. pro vedení vzduchotechnického potrubí). Zároveň není nutné používat okenní překlad nad otvorovou výplní za předpokladu, že jsou k tomu dimenzované stropní desky.

Stavební řešení vyžaduje rozšíření pohledové výšky, resp. šířky okna nebo dveří. Horní rozšiřovací profil PROPASIV® lze použít jako dodatečný profil nejen do výšky, ale i do šířky.

 

Nevíte jaký PROPASIV® Profil vybrat?

Zavolejte nám nebo napište, pomůžeme vám.

Řešení PROPASIV®,
které zde bylo použito:

PROPASIV® Profil - okenní
Rozšiřovací tepelněizolační profily PROPASIV® nad otvorové výplně s výhodou využijete v místech, kde na běžnou tepelnou izolaci fasády nezbývá dostatek místa, např. za žaluziovými boxy. Lze do nich i vrtat a box upevnit. Profily účinně zamezují prochládání v blízkosti oken a dveří, kondenzaci vodních par a vzniku plísní. Součinitel prostupu tepla U = 0,65 W/(m²·K) pro PROPASIV® Profil rozšiřovací tl. 60 mm.

 

PROPASIV® Profil horní rozšiřovací

Mohlo by Vás zajímat

Dům s modrou šipkou

Dům s modrou šipkou

Naše země je protkaná hustou sítí turistických tras. Jejich typické barevné značení objevíte na nejrůznějším místech, avšak velká modrá šipka v okrajové části Brna upoutá nejen turisty.

číst více

Nenašli jste,
co jste hledali? Napište nám!

6 + 3 =

www.propasiv.cz