Calostat – protipožární izolace

Calostat je unikátní protipožární tepelná izolace reflektující zpřísňující se nároky na požární bezpečnost budov. Jedinečná kombinace: vysoce účinná a zcela bezpečná

Calostat tvoří minerální recyklovatelný materiál na bázi syntetického křemíku s vysoce účinnou tepelněizolační funkcí. Díky tomu může být izolace provedena ve velmi tenkých vrstvách. Součinitel tepelné vodivosti od λ = 0,019 W/(m·K). Třída reakce na oheň A2-s1, d0 – nehořlavá. Materiál je nehořlavý, hydrofobní a přitom prodyšný. Rovněž netoxický a bezpečný pro životní prostředí. 

Jednoduché řešení problematických míst

Calostat má široké spektrum použití. Nejčastěji ho uplatníte například k izolaci lodžií, stropů podzemních garáží, pod boxy venkovních žaluzií a všude tam, kde pro běžnou izolaci není dostatek prostoru. Dodáváme ho v panelech standardizovaných rozměrů různých tlouštěk, ve třech variantách krycí povrchové vrstvy, dle potřeby použití.

0,019 W/(m·K)

Součinitel tepelné vodivosti

A2-s1, d0

třída reakce na oheň

Hledáte řešení
pro váš dům?

Ukázky Z realizací

Technická řešení tepelných mostů

technické Informace

Zateplení terasy nad vytápěným prostorem - bez zalomení desky
Rekonstrukce podlahy nad nevytápěným prostorem
Izolace podlahy na terénu
Izolace podlahy na terénu - suchá výstavba
Izolace balkonu - subtilní konstrukce
Izolace stropu suterénu
Izolace stěny a podlahy ze strany interiéru
Izolace ostění a nadpraží okna - Izolace Aerogel
Izolace ostění a nadpraží okna - Izolace vakuová
Interiérová tepelná izolace
Nadkrokevní izolace při nedostatku prostoru
Izolace stěny za otopným tělesem
Fasádní panely
Kotvení venkovních žaluzií při nedostatku prostoru za kastlíkem
Vstup na terasu nad vytápěným prostorem - Zdvižně posuvné dveře

Zavolejte nám:

Napište nám:

Využijte náš
kontaktní formulář

Kontaktní formulář PROPASIV®

13 + 3 =

Informujeme, že vaše osobní údaje zpracováváme dle zásad na ochranu osobních údajů.
www.propasiv.cz