Technická informace

K izolaci terasy se nejlépe hodí VakuPRO® TER. O co jde?

Autor: Propasiv
Doba čtení:3 min

Seznamte se s inovativními technickými řešeními tepelných mostů pomocí našich produktů. Věříme, že budou přínosné i pro vaše projekty. Jejich přehled najdete v Technické dokumentaci PROPASIV®.

 

Stavební situace: Rozsáhlá terasa je lokalizovaná nad vytápěným prostorem. V původním souvrství podlahy terasy byla použita nedostatečná vrstva běžné tepelné izolace. Díky tomu docházelo ke značným tepelným ztrátám.

 

bílé desky izolace VakuPRO TER na terased

K zateplení místnosti pod rozsáhlou terasou jsme použili VakuPRO® TER.

 

Naše řešení

Z dispozičních důvodů bylo jediným možným řešením, jak zabránit tepelným ztrátám, použít tenkou tepelnou izolaci VakuPRO®. V souvrství terasy byl na izolaci totiž vymezen jen úzký prostor. VakuPRO® je vysoce efektivní izolace se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,007 W/(m·K) a dokáže zajistit dostatečnou tepelněizolační funkci i v tenké vrstvě. Pro maximalizaci účinku jsme použili VakuPRO® TER v největší tloušťce, kterou dispozice umožnila, a to 30(48) mm.

panel VakuPRO TER s bílou krycí deskou
Tepelná izolace VakuPRO® TER se výborně hodí pro zateplení podlahy terasy.

Co je VakuPRO® TER

VakuPRO® dodáváme v různých variantách dle potřeby použití. Pro tepelnou izolaci teras je nejvhodnější varianta VakuPRO® TER. Jednotlivé panely této varianty jsou opatřeny pryžovou vrstvou tl. 3 mm na spodní straně a PUR deskou tl. 15 mm na horní straně.

Pro okrajovou část zateplované plochy jsou k dispozici panely VakuPRO® opatřené 50 mm PUR lemu na stranách, které mají směřovat k vnějšímu okraji. Lem lze oříznout až o 30 mm k linii zobrazené na panelu. Konstrukční tolerance nebo případné chyby měření tak mohou být bez problémů kompenzovány.

VakuPRO® TER je k dispozici v tloušťkách:
20(38) mm
30(48) mm
40(58) mm
50(68) mm

Jejich tepelný odpor R a součinitel prostupu tepla U ukazuje tabulka.

Tabulka hodnot U a W pro VakuPRO
Přihlaste se
na online konzultaci

Ukážeme a popíšeme použití VakuPRO® na konkrétních příkladech z praxe. Můžete klást dotazy a my vám na ně obratem odpovíme. Pomůžeme vám i s vaším projektem. ​Nečekejte suchou teorii. Zjistíte, jak se s VakuPRO® pracuje a jak řešíme individuální požadavky našich zákazníků.

KDY: každé úterý

DÉLKA: 20 minut + prostor na dotazy

Konzultace
je zcela
zdarma

Vakuové izolační jádro obsažené v panelu má součinitel tepelné vodivosti λ = 0,007 W/(m·K).

Izolaci dodáváme ve formě panelů vyráběných na míru dané zakázce na základě kladečského plánu. Ten vypracujeme v rámci přípravy celé realizace.

Z hlediska skladby podlahy je vhodné izolaci VakuPRO® TER pokládat na parozábranu (např. asfaltové pásy) s vyrovnáním napojení mezi pásy pomocí stavebního lepidla. Nad izolaci VakuPRO® TER lze pak použít standardní souvrství se spádovými klíny (PIR, PUR, XPS, EPS) nebo betonem ve spádu a dalšími vrstvami terasového souvrství včetně nezbytné hydroizolace.

potištěný papír na bílých panelech na terase
Aplikace VakuPRO® TER probíhá podle kladečského plánu, který vypracujeme.

Panely není možné v ploše řezat ani aplikovat mechanické kotvy skrz panely. Pro upevnění panelů k podkladu se používá stabilizace přitížením. Panely jsou plně pochozí, např. při montáži.

Aby izolace poskytovala požadovanou účinnost a odolnost, je nezbytné dodržet skladbu podlahy dle projektové dokumentace a správný postup aplikace VakuPRO® TER.

 

Potřebujete zateplit místnost pod terasou?

Zavolejte nebo nám napište, rádi vám poradíme.

Řešení PROPASIV®,
které zde bylo použito:

panel VakuPRO TER s bílou krycí deskou

VakuPRO® TER je vakuová izolace s unikátními vlastnostmi. Díky tomu má vysoce efektivní účinek již v tenkých tloušťkách. Perfektně se hodí pro izolaci terasy nad vytápěnou místností.

 

panel VakuPRO TER s bílou krycí deskou

Mohlo by Vás zajímat

Nenašli jste,
co jste hledali? Napište nám!

10 + 15 =

www.propasiv.cz