Izolace balkonové desky - Izolace vakuová

Zamezení prochládání balkonové ŽB desky. Minimum prostoru pro zateplení vyřešeno Izolací vakuovou.

Izolace balkonové desky - Izolace vakuová

Panely Izolace vakuové jsou k nosné konstrukci lepeny. Okapový svod pak bude ukrytý ve standardní tepelné izolaci.