Tepelnětechnické posouzení konstrukcí a stavebních detailů

Projektovou dokumentaci ke stavbě nebo rekonstrukci domu je vhodné doplnit Tepelnětechnickým posouzením konstrukcí a stavebních detailů. Ověříte tak správnost příslušných návrhů v projektu a předejdete nepříjemným komplikacím při budoucím užívání domu. Co získáte v rámci Tepelnětechnického posouzení?

  • Obdržíte přesné, výpočty podložené informace.
  • Ověříme správnost návrhů skladeb konstrukcí a řešení stavebních detailů z hlediska kondenzace vodních par a prostupu tepla.
  • Identifikujeme chladná místa stavby.
  • Navrhneme vhodnější tepelněizolační řešení problematických míst a montážní postupy.

Tepelnětechnické posouzení (zde ukázkový dokument) je také podkladem pro vypracování otopného systému domu, zpracování Průkazu energetické náročnosti budovy nebo žádosti o dotaci z programu NZÚ.

Hledáte řešení
pro váš dům?

Zavolejte nám:

Napište nám:

Využijte náš
kontaktní formulář

Kontaktní formulář PROPASIV®

3 + 8 =

Informujeme, že vaše osobní údaje zpracováváme dle zásad na ochranu osobních údajů.
www.propasiv.cz