Průkaz energetické náročnosti budovy

Energetická posouzení s vypracováním PENB

Při výstavbě nových budov a při rozsáhlejších rekonstrukcích je stavební úřad povinen vyžadovat Průkaz energetické náročnosti budovy. Naše specializace a mnohaleté zkušenosti v oboru nám umožňují zpracovat PENB komplexně a kvalitně.

Energetické posouzení poskytuje komplexní pohled na objekt a spotřebu energie spojené s jeho běžným užíváním.

Je prvním z opatření vedoucích k minimalizaci energetických nároků stavby, ale i k hospodárnému nakládání s energiemi, eliminaci uhlíkové stopy a celkovému udržitelnému rozvoji v rámci využití obnovitelných zdrojů energie.

Jeho součástí je při splnění tzv. hodnotících kritérií vyhlášky optimalizovaný návrh jak vlastní obálky budovy, tak i doporučení technologického vybavení stavby s přesahem na energetický mix konkrétní budovy.

Jak stavební opatření, tak i účinné technologické vybavení mají dopad na snížení energetické náročnosti budovy, které je v jednotlivých kapitolách v PENB uvedeno.

Jako specialisté v oboru tepelněizolačních technologií dokážeme energetickou náročnost budovy odborně zpracovat, včetně posouzení jednotlivých skladeb a detailů konstrukcí. Dále pak navrhnout vhodné využití obnovitelných zdrojů energií pro potřeby užívání stavby.

Hledáte řešení
pro váš dům?

Zavolejte nám:

Napište nám:

Využijte náš
kontaktní formulář

Kontaktní formulář PROPASIV®

5 + 4 =

Informujeme, že vaše osobní údaje zpracováváme dle zásad na ochranu osobních údajů.
www.propasiv.cz