Předsazená montáž

Velký vliv na vlastnosti otvorových výplní (oken a dveří) má jejich umístění vzhledem ke zdivu. A to zejména při velkých tloušťkách zateplovacího systému domu.

Předsazená montáž znamená osazení okna nebo dveří do úrovně tepelné izolace domu, v různé vzdálenosti od líce zdiva. Hlavní výhody předsazené montáže:

 • vyšší solární zisky
 • úspora tepla na vytápění
 • větší proslunění interiéru
 • zvětšení podlahové plochy
 • zmenšení hloubky vnější špalety
 • zvětšení vnitřního parapetu např. pro sezení nebo umístění květin
PROPASIV® předsazená montáž PMH

Nabízíme komplexní systém pro snadné provedení předsazené montáže otvorových výplní. Správně provedená předsazená montáž eliminuje zbytečné úniky tepla a také významně prodlužuje životnost oken a dveří. Jaké výhody na ystému PHM oceníte?

 • Rychlá montáž formou stavebnicových prvků
 • Žádné dodatečné úpravy na stavbě
 • Vhodný do všech typů zdiva
 • Vhodný pro všechny materiály rámů oken a dveří
 • Kotvení bez vrtání okenního rámu
 • Účinné přerušení tepelného mostu v okolí okna / dveří
 • Bezpečné upevnění nosných prvků v dostatečné vzdálenosti od hrany stavebního otvoru
 • Pevné uchycení dveřního prahu ve stavebním otvoru
 • Spolehlivé řešení připojovací spáry
 • Pro upevnění a utěsnění okna / dveří vyhovují běžné komponenty jako při klasické montáži (pásové kotvy, těsnící pásky a okenní montážní pěna)

 

Když chcete vědět víc

Při montáži PMH se nejprve okno osadí na nosný PROPASIV® Hranol PMH upevněný na vnějším líci zdiva. Následně se všechny ostatní prvky systému jednoduše přisazují k rámu okna, jako stavebnice.

Systém PMH80 je základní varianta vyložení se vzdáleností 80 mm od líce zdiva.

Systém PHM dodáváme pro všechny typy oken i dveří. Přičemž montáž oken a dveří se liší řešením ve spodní části otvorové výplně (parapet, práh).

Na YouTube kanálu PROPASIV® se můžete podívat, jak osazování oken a dveří do předsazené montáže probíhá.

Hledáte řešení
pro váš dům?

Ukázky Z realizací

Technická řešení tepelných mostů

technické Informace

Vchodové dveře v místě prahu na zateplené základové desce
Stavitelný práh vchod. dveří - podložení pórobetonovou tvárnicí
Stavitelný práh balkonových dveří podložený pórobeton. tvárnicí
Balkonové dveře s venkovními žaluziemi a stavitelným prahem
HS portál v místě prahu
Francouzské okno Progression v místě prahu
Okno v provětrávané fasádě v místě nadpraží

Zavolejte nám:

Napište nám:

Využijte náš
kontaktní formulář

Kontaktní formulář PROPASIV®

14 + 3 =

Informujeme, že vaše osobní údaje zpracováváme dle zásad na ochranu osobních údajů.
www.propasiv.cz