Tepelněizolační profily pod zdvižně-posuvné dveře

Základním prvkem přerušení tepelného mostu v místě pod dveřním prahem je tepelněizolační podkladní profil. Ten dokáže účinně zabránit prochladnutí části podlahy u dveří.

Naše profily účinně zamezují prochládání a promrzání u dveřních prahů, kondenzaci par a vzniku plísní. Splňují hodnotu lineárního činitele prostupu tepla pro pasivní domy. Součinitel prostupu tepla U = 0,17 W/(m²·K) pro PROPASIV® Profil pod zdvižně-posuvné dveře
(HS portal)  tl. 250 mm
. Jejich použití významně prodlužuje životnost dveří a navazujících částí konstrukce. Mají vysokou pevnost i nosnost (až 14500 kg/bm ), unesou všechny druhy a velikosti zdvižně-posuvných dveří (HS portálů).

0,17 W/(m²·K)

Součinitel prostupu tepla

až 14 500 kg/bm

Nosnost profilu

Hledáte řešení
pro váš dům?

Ukázky Z realizací

Technická řešení tepelných mostů

technické Informace

Vchodové dveře v místě prahu
Vchodové dveře v místě prahu - podložení pórobeton. tvárnicí
Vchodové dveře v místě prahu - podložení beton. trámcem
Vchodové dveře v místě prahu - podložení VPC tvárnicí

HS portál v místě prahu

HS portál v místě prahu – výstup na terasu – podložení tvárnicí
HS portál v místě prahu – výstup na terasu
HS portál v místě prahu – výstup na balkon
Balkonové dveře s nízkým prahem
Balkonové dveře v místě prahu - výstup na balkon se schodem
Balkonové dveře v místě prahu - výstup na balkon se schodem II
Balkonové dveře plastové v místě prahu – výstup na terasu
Balkonové dveře dřevěné v místě prahu – výstup na terasu
Vchodové dveře v místě prahu na hraně zdiva - zateplená ZD
Vchodové dveře v místě prahu – odsazení od líce zdiva
Vstup na terasu nad vytápěným prostorem - Zdvižně posuvné dveře

Zavolejte nám:

Napište nám:

Využijte náš
kontaktní formulář

Kontaktní formulář PROPASIV®

12 + 12 =

Informujeme, že vaše osobní údaje zpracováváme dle zásad na ochranu osobních údajů.
www.propasiv.cz