Tepelněizolační profily pod balkonové dveře

Základním prvkem přerušení tepelného mostu v místě pod rámem nebo prahem balkonových dveří je tepelněizolační rozšiřovací profil. Ten dokáže účinně zabránit prochladnutí části podlahy u dveří/oken.

Naše profily účinně zamezují prochládání a promrzání u rámů a prahů, kondenzaci par a vzniku plísní. Splňují hodnotu lineárního činitele prostupu tepla pro pasivní domy. Součinitel prostupu tepla U = 0,65 W/(m²·K) pro PROPASIV® Profil rozšiřovací tl. 60 mm. Jejich použití významně prodlužuje životnost okna a navazujících částí konstrukce. Mají vysokou pevnost i nosnost (až 3300 kg/bm ), unesou všechny druhy a velikosti oken a dveří.

0,65 W/(m²·K)

Součinitel prostupu tepla

až 3300 kg/bm

Nosnost profilu

Hledáte řešení
pro váš dům?

Ukázky Z realizací

Technická řešení tepelných mostů

technické Informace

Vchodové dveře v místě prahu
Vchodové dveře v místě prahu - podložení pórobeton. tvárnicí
Vchodové dveře v místě prahu - podložení beton. trámcem
Vchodové dveře v místě prahu - podložení VPC tvárnicí

HS portál v místě prahu

HS portál v místě prahu – výstup na terasu – podložení tvárnicí
HS portál v místě prahu – výstup na terasu
HS portál v místě prahu – výstup na balkon
Balkonové dveře s nízkým prahem
Balkonové dveře v místě prahu - výstup na balkon se schodem
Balkonové dveře v místě prahu - výstup na balkon se schodem II
Balkonové dveře plastové v místě prahu – výstup na terasu
Balkonové dveře dřevěné v místě prahu – výstup na terasu
Vchodové dveře v místě prahu na hraně zdiva - zateplená ZD
Vchodové dveře v místě prahu – odsazení od líce zdiva
Vstup na terasu nad vytápěným prostorem - Zdvižně posuvné dveře

Zavolejte nám:

Napište nám:

Využijte náš
kontaktní formulář

Kontaktní formulář PROPASIV®

11 + 10 =

Informujeme, že vaše osobní údaje zpracováváme dle zásad na ochranu osobních údajů.
www.propasiv.cz