Termopodložky

Naše termopodložky mají vysokou pevnost a únosnost. Proto se dobře hodí jako nosný materiál mezi keramické zdivo a tepelněizolační podkladní profil.

Mezi výhody PROPASIV® Termopodložek při osazování oken patří vysoká únosnost (přípustné zatížení v místě jedné podložky je 300 kg), vynikající tepelněizolační vlastnosti (součinitel prostupu tepla U = 0,31 W/(m²·K)). Napomáhají prodloužit životnost oken a okolních částí konstrukce. Zamezují prochládání u parapetu, kondenzaci par a tvorbě plísní.

Nejlepšího konstrukčního a tepelněizolačního výsledku dosáhnete při použití v kombinaci s Tepelněizolačními profily PROPASIV®.

až 300 kg/dm²

Nosnost profilu

Hledáte řešení
pro váš dům?

Technická řešení tepelných mostů

technické Informace

Plastové okno v místě parapetu - na hraně zdiva

Dřevěné okno v místě parapetu - na hraně zdiva

Dřevěné okno v místě parapetu - odsazené od líce zdiva

Izolace ostění a nadpraží okna - Izolace Aerogel

Izolace ostění a nadpraží okna - Izolace vakuová

Rohové kotvení oken - izolační sloupek

Izolace sloupu mezi rámy oken
Izolace ocelového rohového sloupu u napojení oken
Izolace betonového rohového sloupu u napojení oken
Tepelněizolační sloupek rohového okna
Zateplení vnitřního parapetu
Napojení rámů sestavy oken

Zavolejte nám:

Napište nám:

Využijte náš
kontaktní formulář

Kontaktní formulář PROPASIV®

4 + 1 =

Informujeme, že vaše osobní údaje zpracováváme dle zásad na ochranu osobních údajů.
www.propasiv.cz