Další riziková místa

hranoly pro kotvení provětrávané fasády
PROPASIV® hranol

Vytvoření rastru pro kotvení provětrávaného fasádního obkladu.  Na hranoly se následně aplikovala difuzní fólie, latě tvořící provětrávanou mezeru a fasádní obklad.
PROPASIV® Hranoly

přerušení tepelného mostu u paty dřevostavby
PROPASIV® hranol

Dřevostavba z CLT panelů na základové desce s pohledovými kameny bez zateplení desky
PROPASIV® Hranoly pod CLT panely

přerušení tepelného toku mezi železobetonovou nosnou konstrukcí a pozednicí
PROPASIV® Termopodložka

Pro přerušení tepelného mostu mezi pozednicí a ŽB stěnou, resp. věncem byly použity PROPASIV® Termopodložky

PROPASIV® PROFILY a hranoly

Realizace Brno – Trnitá
Realizace s firmou REMA spol. s r.o.

Kotvení námětků bez tepelných mostů
PROPASIV® Termopodložka

PROPASIV® Termopodložka řešení pro přerušení tepelného mostu při kotvení námětků střechy

rozšiřovací rám světlíku na ploché střeše
PROPASIV® Profil

Osazení světlíku s přerušeným tepelným mostem pomocí PROPASIV® Profilu

vynesení atiky střechy
PROPASIV® termopodložka

PROPASIV® Termopodložka pod kompozitové konzoly

střešní okno v „nadkrokevní“ izolaci
PROPASIV® rám střešního okna

Termické přerušení je realizováno pomocí
PROPASIV® Hranolu

přerušení tepelného mostu v patě dřevostavby
PROPASIV® termopodložka

PROPASIV® Termopodložky pod pod dřevěným panelem a pod kotevními úhelníky

ozdobné lišty na fasádu se zateplovacím systémem
PROPASIV® Profil

Frézované ozdobné lišty na fasádě
Fasádní PROPASIV® Profil

termopodložky pro provětrávané fasády
PROPASIV® Termopodložka

PROPASIV® Termopodložky vyrábíme na míru
včetně předvrtání otvorů

kOTVENÍ VAZNICE POD VIKÝŘEM A PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU MEZI POZEDNICÍ A VĚNCEM
PROPASIV® BLOCK D + PROPASIV® HRANOLY

PROPASIV® Hranoly pro přerušení tepelného mostu mezi ŽB věncem a pozednicí
PROPASIV
® Block D pro vynesení vaznice pod vikýřem

www.propasiv.cz