Výhody Systému PROPASIV®

  • Eliminace tepelných mostů v místě zúžení zateplovacího systému za žaluziovým boxem
  • Využití izolace vakuové s nejlepšími tepelně-izolačními vlastnostmi
  • λ = 0,007 W/m·K
  • Izolace vakuová se dodává zejména v deskách standardních rozměrů (dodávka na míru je také možná). Panely nelze řezat ani provrtat.
  • Vhodná kombinace s tepelně-izolačním kotvením boxu
  • Odpovídá standardům pro pasivní domy