Výhody Systému PROPASIV®

  • Eliminace tepelných mostů v místě zúžení zateplovacího systému za žaluziovým boxem
  • Využití izolace Aerogel s vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi
  • λ = 0,015 W/m·K
  • Izolace Aerogel se dodává v požadovaných rozměrech
  • Izolaci je možné řezat, vrtat aniž se změní vlastnosti
  • Vhodná kombinace s tepelně-izolačním kotvením boxu
  • Odpovídá standardům pro pasivní domy