Izolace palivového vodíkového článku

Hledíme do budoucnosti - s izolací Pyrogel jsme pomohli vyřešit problém při vývoji inovace palivového vodíkového článku Galerie

Kotvení námětků

Řešení pro přerušení tepelného mostu při kotvení námětků střechy Galerie

Osazení světlíku s přerušeným tepelným mostem

Termické přerušení je realizováno pomocí tepelněizolačního profilu PROPASIV pro konkrétní typ světlíku. Galerie

Izolace balkonové desky - Izolace vakuová

Zamezení prochládání balkonové ŽB desky. Minimum prostoru pro zateplení vyřešeno Izolací vakuovou. Galerie

Vyřešení tepelného mostu v místě parapetu

Přerušení tepelného mostu pod parapetem a přeizolování rámu okna izolací Aerogel Galerie

Zateplení ostění střešního okna

Aplikace Izolace Aerogel na ostění střešního okna - tenká tloušťka izolace pomáhá k vyšším solárním ziskům a lepšímu prosvětlení místnosti Galerie

Zateplení špaletového okna

Dodatečná izolace špalety a parapetu okna pomocí Izolace Aerogel Galerie

Izolace otvorové výplně při nedostatku místa

Izolace neprůhledné výplně s požadavkem na minimální tloušťku Galerie

Izolace Aerogel za rozvodnou skříní

Problém - tepelný most za rozvodnou skříní Galerie

Vakuová izolace za okapovým svodem

Bylo nutné vyřešit tepelný most při nedostatku místa pro klasickou izolaci ze spodní strany balkónu v místě skrytého okapového svodu. Galerie

Kotvení přístřešku, zásuvek, osvětlení a izolace nadpraží a scho

připravený materiál pro kotvení: žebříku, světel, venkovní zásuvky, přístřešku připravený materiál pro izolaci: schodiště, za kastlíkem rolet, nadpraží Galerie

Přerušení tepelného mostu u pozednice

Pro přerušení tepelného mostu mezi pozednicí a ŽB stěnou, resp. věncem byly použity tepelněizolační podložky z Compacfoamu. Galerie