Izolace za žaluziovým boxem

Problém - téměř žádný prostor mezi žaluziovým boxem a překladem Galerie

Zateplení fasády s minimální tloušťkou

Problém - nemožnost zasáhnout na sousední pozemek Galerie

Izolace balkónu a terasy vakuovou izolací

Panely vakuové izolace - nejúčinnější tepelná izolace s hodnotou tepelné vodivosti pouze 0,007 W/m·K Galerie

Izolace ostění a nadpraží okna

Izolace vakuová pro precizní tepelnou izolaci ostění, parapetu a nadpraží Galerie

Kotvení a izolace žaluziových boxů bez tepelných mostů

Kotevní háky tvoří tepelné mosty v tepelněizolační obálce domu. Galerie

Izolace terasy bez schodu

Pomocí Izolace vakuové je vytvořen vstup na terasu v jedné výšce při zaizolování vytápěného prostoru pod terasou. Galerie

Izolace za žaluziovým boxem u dřevostavby

Vzhledem k nedostatku prostoru pro vložení standardního izolačního materiálů zde byla použita Izolace Aerogel s přibližně 2,5x lepšími izolačními vlastnostmi Galerie

Izolace venkovního parapetu

Izolace Aerogel pod venkovním parapetem Galerie

Izolace pod venkovním parapetem

Izolace Aerogel pod venkovním parapetem - lepena na cementové stavební lepidlo Galerie

Izolace ostění pomoc Izolace Aerogel - regenerace BD Plzeň

Izolace Aerogel pro izolaci ostění oken s překrytím rámu. Galerie

Izolace terasy - Izolace vakuová

Pokládka Izolace vakuové - snadné a rychlé řešení Galerie

Izolace balkonové desky - Izolace vakuová

Zamezení prochládání balkonové ŽB desky. Minimum prostoru pro zateplení vyřešeno Izolací vakuovou. Galerie

Vyřešení tepelného mostu v místě parapetu

Přerušení tepelného mostu pod parapetem a přeizolování rámu okna izolací Aerogel Galerie

Zateplení ostění střešního okna

Aplikace Izolace Aerogel na ostění střešního okna - tenká tloušťka izolace pomáhá k vyšším solárním ziskům a lepšímu prosvětlení místnosti Galerie

Zateplení špaletového okna

Dodatečná izolace špalety a parapetu okna pomocí Izolace Aerogel Galerie

Izolace otvorové výplně při nedostatku místa

Izolace neprůhledné výplně s požadavkem na minimální tloušťku Galerie

Izolace Aerogel za rozvodnou skříní

Problém - tepelný most za rozvodnou skříní Galerie

Vakuová izolace za okapovým svodem

Bylo nutné vyřešit tepelný most při nedostatku místa pro klasickou izolaci ze spodní strany balkónu v místě skrytého okapového svodu. Galerie

Kotvení přístřešku, zásuvek, osvětlení a izolace nadpraží a scho

připravený materiál pro kotvení: žebříku, světel, venkovní zásuvky, přístřešku připravený materiál pro izolaci: schodiště, za kastlíkem rolet, nadpraží Galerie

Nedostatek prostoru za kastlíkem žaluzií - řešení pomocí Izolace

Izolace Aerogel za kastlíkem pro venkovní žaluzie. Galerie