Tepelněizolační prahy

Předvrtání otvoru do PROPASIV Profilu TIP (Tepelně izolační práh) Galerie

Tepelněizolační rozšiřovací profil - montáž krok za krokem

Pohled na řešený detail před montáží PROPASIV Profil TIRP (Tepelně izolační rozšiřovací profil) Galerie

Tepelněizolační podprahový profil - montáž krok za krokem

Pohled na řešený detail před montáží PROPASIV Profil TIP (Tepelně izolační práh) Galerie

Tepelněizolační rozšiřovací profily

Izolační profil z interiéru - spoje mezi profily lepeny MS polymerním lepidlem Galerie

Izolace terasy bez schodu

Pomocí Izolace vakuové je vytvořen vstup na terasu v jedné výšce při zaizolování vytápěného prostoru pod terasou. Galerie

Předsazená montáž HS portálu

HS portál je osazen přes tepelněizolační profil PROPASIV na ocelový L profil. Ocelový profil bude z exteriérové strany překryt soklovým XPS. Galerie

Tepelněizolační rozšiřovací profil

Celkový pohled na objekt Galerie