Tepelně izolační podkladní profily pod okny

Kancelářská budova Brno Galerie

Tepelněizolační rozšiřovací profil pod francouzským oknem

Rekonstrukce RD Jaroměř Galerie

Vynesení světlíku u nadkrokevní izolace

Vytvoření tepelně izolačního rámu světlíku pro zateplení nad krokvemi s použitím izolace Compacfoam Galerie

Tepelně izolační podkladní profily pod pásovými okny

Dopravní hřiště Brno Galerie

Kotvení velkoplošného zasklení

Pohled na objekt z ulice. Výměna nevyhovujících otvorových výplní v 9. patře Galerie

Izolace ostění a nadpraží okna

Izolace vakuová pro precizní tepelnou izolaci ostění, parapetu a nadpraží Galerie

Tepelněizolační rozšiřovací profily

Izolační profil z interiéru - spoje mezi profily lepeny MS polymerním lepidlem Galerie

Izolace terasy bez schodu

Pomocí Izolace vakuové je vytvořen vstup na terasu v jedné výšce při zaizolování vytápěného prostoru pod terasou. Galerie

Osazení světlíku s přerušeným tepelným mostem

Termické přerušení je realizováno pomocí tepelněizolačního profilu PROPASIV pro konkrétní typ světlíku. Galerie

Izolace venkovního parapetu

Izolace Aerogel pod venkovním parapetem Galerie

Izolace pod venkovním parapetem

Izolace Aerogel pod venkovním parapetem - lepena na cementové stavební lepidlo Galerie

Izolace ostění pomoc Izolace Aerogel - regenerace BD Plzeň

Izolace Aerogel pro izolaci ostění oken s překrytím rámu. Galerie

Vyřešení tepelného mostu v místě parapetu

Přerušení tepelného mostu pod parapetem a přeizolování rámu okna izolací Aerogel Galerie

Zateplení ostění střešního okna

Aplikace Izolace Aerogel na ostění střešního okna - tenká tloušťka izolace pomáhá k vyšším solárním ziskům a lepšímu prosvětlení místnosti Galerie

Zateplení špaletového okna

Dodatečná izolace špalety a parapetu okna pomocí Izolace Aerogel Galerie

Tepelněizolační rozšiřovací profil

Celkový pohled na objekt Galerie