Zateplení špaletového okna

Dodatečná izolace špalety a parapetu okna pomocí Izolace Aerogel Galerie

Zateplení ostění střešního okna

Aplikace Izolace Aerogel na ostění střešního okna - tenká tloušťka izolace pomáhá k vyšším solárním ziskům a lepšímu prosvětlení místnosti Galerie

Tepelně izolační podkladní profily pod okny

Kancelářská budova Brno Galerie

Tepelněizolační rozšiřovací profil pod francouzským oknem

Rekonstrukce RD Jaroměř Galerie

Vynesení světlíku u nadkrokevní izolace

Vytvoření tepelně izolačního rámu světlíku pro zateplení nad krokvemi s použitím izolace Compacfoam Galerie

Tepelně izolační podkladní profily pod pásovými okny

Dopravní hřiště Brno Galerie

Tepelněizolační rozšiřovací profil

Celkový pohled na objekt Galerie

Kotvení velkoplošného zasklení

Pohled na objekt z ulice. Výměna nevyhovujících otvorových výplní v 9. patře Galerie

Izolace ostění a nadpraží okna

Izolace vakuová pro precizní tepelnou izolaci ostění, parapetu a nadpraží Galerie

Vyřešení tepelného mostu v místě parapetu

Přerušení tepelného mostu pod parapetem a přeizolování rámu okna izolací Aerogel Galerie

Tepelněizolační rozšiřovací profily

Izolační profil z interiéru - spoje mezi profily lepeny MS polymerním lepidlem Galerie

Izolace terasy bez schodu

Pomocí Izolace vakuové je vytvořen vstup na terasu v jedné výšce při zaizolování vytápěného prostoru pod terasou. Galerie

Osazení světlíku s přerušeným tepelným mostem

Termické přerušení je realizováno pomocí tepelněizolačního profilu PROPASIV pro konkrétní typ světlíku. Galerie

Izolace venkovního parapetu

Izolace Aerogel pod venkovním parapetem Galerie