Tepelněizolační podprahový profil - montáž krok za krokem

Pohled na řešený detail před montáží PROPASIV Profil TIP (Tepelně izolační práh)

Tepelněizolační podprahový profil - montáž krok za krokem

Tepelněizolační podprahový profil - montáž krok za krokem

Pohled na profilaci PROPASIV Profilu TIP

Tepelněizolační podprahový profil - montáž krok za krokem

Tepelněizolační podprahový profil - montáž krok za krokem

Nanesení MS polymerního lepidla na podprahový profil

Tepelněizolační podprahový profil - montáž krok za krokem

Tepelněizolační podprahový profil - montáž krok za krokem

Osazený PROPASIV Profil TIP - pohled z exteriéru

Tepelněizolační podprahový profil - montáž krok za krokem

Osazený PROPASIV Profil TIP - pohled z interiéru. Ocelové úhelníky se do prahu kotví např. pomocí vrutů do dřeva

Tepelněizolační podprahový profil - montáž krok za krokem

Příprava pro aplikaci hydroizolace

Tepelněizolační podprahový profil - montáž krok za krokem

Aplikace samolepícího hydroizolačního pásu

Tepelněizolační podprahový profil - montáž krok za krokem

Hydroizolační pás je nutné k podkladu přitlačit s pomocí válečku

Tepelněizolační podprahový profil - montáž krok za krokem

Pohled na řešení hydroizolace v místě napojení na nosnou konstrukci

Tepelněizolační podprahový profil - montáž krok za krokem

Mechanické kotvení hydroizolace pro zaručení trvalé funkčnosti stavebního detailu