Přerušení tepelného mostu u pozednice

Pro přerušení tepelného mostu mezi pozednicí a ŽB stěnou, resp. věncem byly použity tepelněizolační podložky z Compacfoamu.

Přerušení tepelného mostu u pozednice

Podložky jsou použity v místě osazení krokví nebo vazníků, kde je koncentrováno zatížení ze střechy.