Předsazená montáž HS portálu

HS portál je osazen přes tepelněizolační profil PROPASIV na ocelový L profil. Ocelový profil bude z exteriérové strany překryt soklovým XPS.