Osazení světlíku s přerušeným tepelným mostem

Termické přerušení je realizováno pomocí tepelněizolačního profilu PROPASIV pro konkrétní typ světlíku.