Vyřešení tepelného mostu v místě parapetu

Přerušení tepelného mostu pod parapetem a přeizolování rámu okna izolací Aerogel

Vyřešení tepelného mostu v místě parapetu

Problém - sálání chladu a kondenzace na vnitřním povrchu plastového podkladního profilu s vysokou tepelnou vodivostí. Řešení - dodatečné zaizolování podkladního profilu Izolací Aerogel. Ideální řešení - při montáží oken používat PROPASIV Profil TIPP (Tepelně izolační podkladní profil)