Kotvení pergoly

Dodatečná montáž přístřešku v izolované fasádě. Vyměření a zakreslení kotvících bodů

Kotvení pergoly

Proříznutí omítky a výztužné tkaniny

Kotvení pergoly

Vyříznutí tepelné izolace až na nosnou konstrukci

Kotvení pergoly

Kotvení pergoly

Kotvení pergoly

Závitové tyče vsazeny do otvorů s chemickou maltou

Kotvení pergoly

Kotvení pergoly

Blok z Compacfoamu s vyvrtanými otvory osazen a přikotven pomocí závitových tyčí

Kotvení pergoly

Kotvení pergoly

Kotvení pergoly

Otvory v bloku byly překryty tepelně izolačními zátkami a na blok byla následně aplikována stěrková omítka

Kotvení pergoly

Kotvení pergoly

Řez konstrukcí