Montáž Propasivblock A

Nanesení lepidla po obvodu bloku pro utěsnění spáry mezi nosnou konstrukcí a blokem

Montáž Propasivblock A

Vsazení montážního bloku do chemické malty v předvrtaných otvorech

Montáž Propasivblock A

Vyplnění mezery cementovou zálivkou (součástí dodávky)

Montáž Propasivblock A

Pohled na Propasiv Block A pro vynesení vysokých zatížení v systémech ETICS