Vynesení světlíku u nadkrokevní izolace

Vytvoření tepelně izolačního rámu světlíku pro zateplení nad krokvemi s použitím izolace Compacfoam