Předsazená montáž rohového okna

Pohled z interiéru na kotevní prvky vynášející PROPASIV Profil TIRP (Tepelně izolační rozšiřovací profil) Galerie

Vyřešení tepelného mostu v místě parapetu

Přerušení tepelného mostu pod parapetem a přeizolování rámu okna izolací Aerogel Galerie

Systém montáže žaluziového boxu

Žaluziový box bude kotven přímo do montážního bloku bez prostupujících prvků skrz tepelnou obálku domu Galerie

Venkovní zásuvka bez tepelných mostů

Problém - nedostačující délka elektroinstalační krabice do zateplení (KEZ) Řešení - podložení krabice blokem z Compacfoamu Galerie

Tepelněizolační podprahový profil - montáž krok za krokem

Pohled na řešený detail před montáží PROPASIV Profil TIP (Tepelně izolační práh) Galerie

Tepelněizolační rozšiřovací profil - montáž krok za krokem

Pohled na řešený detail před montáží PROPASIV Profil TIRP (Tepelně izolační rozšiřovací profil) Galerie

Tepelněizolační prahy

Předvrtání otvoru do PROPASIV Profilu TIP (Tepelně izolační práh) Galerie

Tepelněizolační rozšiřovací profil pod francouzským oknem

Rekonstrukce RD Jaroměř Galerie

Zateplení ostění střešního okna

Aplikace Izolace Aerogel na ostění střešního okna - tenká tloušťka izolace pomáhá k vyšším solárním ziskům a lepšímu prosvětlení místnosti Galerie

Vynesení světlíku u nadkrokevní izolace

Vytvoření tepelně izolačního rámu světlíku pro zateplení nad krokvemi s použitím izolace Compacfoam Galerie

Tepelně izolační podkladní profily pod okny

Kancelářská budova Brno Galerie

Tepelně izolační podkladní profily pod pásovými okny

Dopravní hřiště Brno Galerie

Zateplení špaletového okna

Dodatečná izolace špalety a parapetu okna pomocí Izolace Aerogel Galerie

Izolace otvorové výplně při nedostatku místa

Izolace neprůhledné výplně s požadavkem na minimální tloušťku Galerie

Tepelněizolační rozšiřovací profil

Celkový pohled na objekt Galerie

Kotvení žaluzií a tepelněizolační profily pod okny

Celkový pohled na dokončený dům Galerie

Kotvení žaluziového boxu

PROPASIV Block ZH osazeny a připraveny na montáž žaluziových boxů Galerie

Izolace za žaluziovým boxem

Problém - téměř žádný prostor mezi žaluziovým boxem a překladem Galerie

Montáž Propasivblock A

Nanesení lepidla po obvodu bloku pro utěsnění spáry mezi nosnou konstrukcí a blokem Galerie

Kotvení pergoly

Dodatečná montáž přístřešku v izolované fasádě. Vyměření a zakreslení kotvících bodů Galerie

Kotvení okapového svodu v ETICS

Do izolačního materiálu vykroužíme kruhový otvor do hloubky dle výšky montážního bloku Galerie

Kotvení v zateplovacím systému bez tepelných mostů

Označení středu montážního bloku (např. vrutem) Galerie

Okrasná lišta z Compacfoam

Galerie

Kotvení domovního telefonu

Kotvení domovního telefonu v zateplovacím systému Galerie

Zateplení fasády s minimální tloušťkou

Problém - nemožnost zasáhnout na sousední pozemek Galerie

Izolace Aerogel za rozvodnou skříní

Problém - tepelný most za rozvodnou skříní Galerie

Kotvení námětků

Řešení pro přerušení tepelného mostu při kotvení námětků střechy Galerie

Izolace palivového vodíkového článku

Hledíme do budoucnosti - s izolací Pyrogel jsme pomohli vyřešit problém při vývoji inovace palivového vodíkového článku Galerie

Kotvení pergoly k domu

Montážní bloky připraveny pro kotvení pergoly Galerie

Kotvení velkoplošného zasklení

Pohled na objekt z ulice. Výměna nevyhovujících otvorových výplní v 9. patře Galerie

Kotvení v ETICS

PROPASIV Block A Galerie

Izolace balkónu a terasy vakuovou izolací

Panely vakuové izolace - nejúčinnější tepelná izolace s hodnotou tepelné vodivosti pouze 0,007 W/m·K Galerie

Vakuová izolace za okapovým svodem

Bylo nutné vyřešit tepelný most při nedostatku místa pro klasickou izolaci ze spodní strany balkónu v místě skrytého okapového svodu. Galerie

Předsazená montáž dveří

PD Marko - Limbach Předsazená montáž dveří na zateplené základové desce. Galerie

Kotvení stínící pergoly

Systém PROPASIV Block Heavy 1 C slouží pro vynesení dřevěné pergoly Galerie

Izolace ostění a nadpraží okna

Izolace vakuová pro precizní tepelnou izolaci ostění, parapetu a nadpraží Galerie

Kotvení žaluziových boxů

Fotografie z realizace uveřejňujeme s laskavým souhlasem pana Ing. Jiřího Čecha, autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby a statika a dynamika staveb Certified Passive House Designer, člena Centra pasivního domu T: 736 705 155 E: jiri.cech@email.cz A: Sedlice 46, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem Galerie

Zavětrování pergoly

Galerie

Kotvení a izolace žaluziových boxů bez tepelných mostů

Kotevní háky tvoří tepelné mosty v tepelněizolační obálce domu. Galerie

Kotvení dřevěné provětrávané fasády

Na stavbě konzultujeme s investorem a projektantem navrhované řešení tepelných mostů. Galerie

Tepelněizolační rozšiřovací profily

Izolační profil z interiéru - spoje mezi profily lepeny MS polymerním lepidlem Galerie

Kotvení přístřešku nad terasou v systému maXplus Aku

Vyříznuté otvory pro montážní bloky. Galerie