Výhody Systému PROPASIV®

 • Konstrukce pro upevnění prahu dveří nevytváří tepelné mosty
 • Systém je vhodný pro všechny konstrukční materiály rámů oken a dveří
 • Montáž do všech typů zdících materiálů
 • Spolehlivé upevnění nosných prvků v dostatečné vzdálenosti od hrany stavebního otvoru
 • Pevné a spolehlivé upevnění dveřního prahu ve stavebním otvoru
 • Dokonalé utěsnění montážní spáry
 • Prahové upevnění fixní
 • Pro montáž na vyrovnaný podklad
 • Pohled z exteriéru
 • Prahové upevnění fixní
 • Pohled z interiéru