Výhody Systému PROPASIV®

  • Hodnota U profilu při hloubce 60mm je 0,63 W/m²·K
  • Přeruší tepelný most v místě napojení parapetů na okno
  • Profily pro všechny druhy oken
  • Velmi vysoká pevnost, nosnost až 380kg/dm²
  • Zabrání prochladnutí dolní části okna
  • Zabrání tvorbě plísní
  • Zvyšuje se životnost otvorových výplní a okolních částí konstrukce.
  • Splňuje hodnotu lineárního činitele prostupu tepla pro pasivní domy