Výhody Systému PROPASIV®

  • Využití izolace Aerogel s vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi
  • λ = 0,015 W/m·K
  • Zabrání vzniku tepelného mostu pod venkovním parapetem
  • Ideální použití současně s tepelně izolačním parapetním profilem
  • Zvyšuje se životnost otvorových výplní a okolních částí konstrukce
  • Odpovídá standardům pro pasivní domy