Výhody Systému PROPASIV®

  • Využití izolace Aerogel s vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi
  • Zabrání vzniku tepelného mostu v místě ostění a nadpraží oken a dveří
  • λ = 0,015 W/m·K
  • Vhodné pro běžnou montáž okna do zdiva, kde standardní izolace může mít jen omezenou tloušťku
  • Zvyšuje se životnost otvorových výplní a okolních částí konstrukce
  • Odpovídá standardům pro pasivní domy