Co jsou PROPASIV® Termopodložky

Naše termopodložky mají vysokou pevnost a únosnost. Proto se dobře hodí jako nosný materiál mezi keramické zdivo a tepelněizolační podkladní profil.

Výhody PROPASIV® Termopodložek při osazování oken

  • Vysoká únosnost (přípustné zatížení v místě jedné podložky je 300 kg)
  • Vynikající tepelněizolační vlastnosti (součinitel prostupu tepla U = 0,31 W/(m²·K))
  • Napomáhají prodloužit životnost oken a okolních částí konstrukce.
  • Zamezují prochládání u parapetu, kondenzaci par a tvorbě plísní.

Nejlepšího konstrukčního a tepelněizolačního výsledku dosáhnete při použití v kombinaci s Tepelněizolačními profily PROPASIV®.