Proč zvolit Tepelněizolační profily PROPASIV®

Naše profily účinně zamezují prochládání kolem parapetu, kondenzaci par a vzniku plísní.

Splňují hodnotu lineárního činitele prostupu tepla pro pasivní domy.

Součinitel prostupu tepla U = 0,65 W/(m²·K) pro PROPASIV® Profil okenní tl. 60 mm.

Jejich použití významně prodlužuje životnost okna a navazujících částí konstrukce.

Mají vysokou pevnost i nosnost (až 550 kg/dm² ), unesou všechny druhy a velikosti oken.