Ideální izolace pod parapet

Tepelná izolace pod venkovním parapetem je nezbytnou součástí přerušení tepelného mostu ve spodní části okna.

Pokud kvůli nedostatku místa nelze pod parapet použít klasickou izolaci, je PROPASIV® Aerogel, díky svým vynikajícím tepelněizolačním vlastnostem, ideální volbou.

  • Součinitel tepelné vodivosti λ = 0,015 W/m·K
  • Zamezuje prochládání u parapetu, kondenzaci par a tvorbě plísní.

Nejlepšího tepelněizolačního výsledku dosáhnete při použití v kombinaci s Tepelněizolačními profily PROPASIV®.