Základní aerogel je látka s nejnižší známou hustotou a rekordní pórovitostí 95 %. Strukturu aerogelu tvoří křemík uspořádaný do tvaru dutých koulí o velikosti několika nanometrů.

Aerogelová izolace vyrobená ze základního aerogelu a nosného rouna je ohebný tepelně izolační materiál, který značně snižuje tepelné ztráty při malé potřebě místa. Použití nalézá všude tam, kde pro nedostatek prostoru nelze dosáhnout požadovanou tepelnou izolaci jiným způsobem.

Systém PROPASIV® používá vlastností izolace aerogel na izolaci ostění otvorů, překladů, parapetů a pod boxem vnější žaluzie. Uplatnění nalézá i při vnitřním zateplení u historických objektů, prostupů, odizolování stěny za otopným tělesem a při požadavku na izolaci netradičních tvarů.