COMPACFOAM je termoplastická pěna na bázi polymeru polystyrenu (PS). Svou fyzikální strukturou a chemickým složením zcela odpovídá známému pěnovému polystyrenu. V nabídce máme 5 tříd hustoty materiálu se součinitelem tepelné vodivosti lambda od 0,038 - 0,065 W/m·K. COMPACFOAM snese zatížení až 10 N/mm².

Materiál COMPACFOAM lze použít pro okenní a dveřní konstrukce, tepelně-izolační podprahové profily, montážní bloky pro kotvení v zateplení fasády, tepelně-izolační okraj fasádních výplní. Použití nalézá všude tam, kde je třeba pevný a lehký tepelný izolant.