Seznamte se s inovativními technickými řešeními tepelných mostů pomocí našich produktů. Věříme, že budou přínosné i pro vaše projekty. Jejich přehled najdete v Technické informace PROPASIV®.

Stavební situace: Terasa, která se nachází nad obytnou – vytápěnou místností. Na terasu se z vnitřního prostoru vchází přes HS portál.

V této stavební situaci je cílem zateplit terasu ve stejných parametrech, jako se zatepluje střecha, tak aby neprochládala místnost pod ní. Tloušťka běžné izolace se při takovém použití pohybuje okolo 30 cm. Protože tloušťka podlahy v místnosti vedle terasy se standardně pohybuje pouze okolo 15 cm, vede použití klasické izolace k vytvoření schodu mezi interiérem a terasou (podlaha exteriéru je výše než podlaha interiéru). Toto historicky používané řešení je nepraktické pro užívání a ani neodpovídá moderním trendům. Navíc je zde poměrně vysoké riziko zatékání dešťové vody dovnitř kvůli disproporci obou výšek podlah.

Zateplení terasy nad obytnou místností. Díky VakuPRO bude výstup z interiéru na terasu bez schodu.

Schod mezi interiérem a exteriérem lze úspěšně eliminovat pomocí moderní tenké izolace VakuPRO. Pro zajištění stejného tepelněizolačního efektu lze použít 5x tenčí vrstvu VakuPRO než běžné izolace, tedy asi 6 cm. Tím získáme finální podlahu terasy ve stejné výškové úrovni jako podlahu vedlejší vnitřní místnosti. Technický výkres ukazuje použití VakuPRO pro izolaci místnosti pod terasou. Podrobně je zakreslena skladba podlahy terasy, dále skladba podlahy interiéru, a to včetně dalších potřebných vrstev a materiálů, např. pro eliminaci kročejového hluku. Neopomíjí ani použití Tepelněizolačního profilu PROPASIV® pod samotným HS portálem pro vyloučení všech potenciálních tepelných mostů v oblasti zdvižně-posuvných dveří.

Technické řešení stavebního detailu najdete v Technických informacích PROPASIV®.

V této stavební situaci se využívá izolace VakuPRO RB2. Jedná se o panely VakuPRO s oboustranně nakašírovanou vrstvou pryžových pásů, které slouží jako ochrana samotné vakuové izolace. Nad a pod izolací VakuPRO jsou položeny další vrstvy tvořící kompletní skladbu podlahy terasy. Nezbytnou součástí je parozábrana proti prostupujícím parám z interiéru, nejčastěji ve formě asfaltového pásu, která slouží i jako pojistná hydroizolace stropní konstrukce. Důležité je nanést nad tepelnou izolaci roznášecí desku v podobě betonové mazaniny nebo EPS/XPS/PUR izolace. Pokud není spád vytvořen přímo samotnou stropní konstrukcí musí být vytvořen touto vrstvou nebo pomocí spádových klínů. Finální spád terasy odvádí (dešťovou) vodu od domu. Vhodné je využít i odvodňovací žlaby, jako prevenci zatékání vody do interiéru.

Skladba podlahy terasy s VakuPRO. Toto řešení umožní stejnou rovinu podlah terasy a interiéru.

Celistvost tepelné obálky domu je v místě terasy zajištěna návazností VakuPRO nejen na Tepelněizolační profil PROPASIV® v místě vstupu do interiéru, ale také návazností na tepelnou izolaci fasády na konci terasy.

Nevíte si rady, jak zateplit terasu bez vzniku schodu?

Zavolejte nebo nám napište, pomůžeme vám problém s vlhkostí vyřešit.
Skladba podlahy terasy s běžnou izolací. Velká tloušťka běžné izolace vede ke vzniku schodu.